Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Evidenční číslo:
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Obec: Lipník nad Bečvou
Katastr: KÚ Lipník nad Bečvou
Výměra 300 m2
Terén -
Cena celkem 250 000 Kč
Cena za m2 833 Kč
ID pro přímé jednání s kanceláří: 3207

Prodejce

Poptat nemovitost

Vaše jméno a příjmení *
Váš e-mail *
Kontaktní telefon *
Váš dotaz
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
odeslat

Popis

Insolvenční správce AK-KT insolvence v.o.s., se sídlem Brno, Bašty 413/2, PSČ 602 00, nabízí k odprodeji nemovitou věc dlužníků Evy Nové, nar. 25. 7. 1965 a Rudolfa Nového, nar. 12. 8. 1969, oba bytem M. J. Husa 966/9, 751 31 Lipník nad Bečvou (KSOL 41 INS 18714/2022). Usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 8. února 2023, č.j. KSOL 41 INS 18714/2022-A-8, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníků, o povolení jejich oddlužení a současně byla společnost AK-KT insolvence v.o.s. ustanovena insolvenčním správcem v této insolvenční věci. Usnesením Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 10. srpna 2023, č.j. KSOL 41 INS 18714/2022-B-6, bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a dlužníkům byla současně stanovena ve výroku IV. povinnost vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení následující nemovitý majetek, který je nabízen k odkupu: - pozemek parc. č. 388/12 – zahrada o výměře 300 m2, zapsaný na listu vlastnictví č. 4448, vedený pro katastrální území a obec Lipník nad Bečvou, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, S ohledem na skutečnost, že uvedený nemovitý majetek je prodáván insolvenčním správcem z majetkové podstaty dlužníků, manželů Nových, případní zájemci předloží svoji cenovou nabídku nejpozději do 16. října 2023 včetně, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: buresova@ak-kt.cz. Nabídka musí obsahovat označení fyzické nebo právnické osoby, která má zájem o odkoupení a nabízenou kupní cenu za prodávanou nemovitou věc. Následná kupní smlouva, jejíž předmětem bude převod pozemku, pak bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší kupní cenu. Příslušný list vlastnictví bude zaslán zájemcům po žádosti obdržené na níže uvedený email. Insolvenčnímu správci zůstává vyhrazeno právo odmítnout všechny nabídky. V případě potřeby kontaktujte insolvenčního správce na emailové adrese: buresova@ak-kt.cz nebo na telefonním číslo 733 533 660.