Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Cena zemědělské půdy v roce 2015

Stanovení ceny půdy není jednoduchá záležitost. Cena půdy je ovlivněna mnoha faktory i aktuálními právními úpravami v daném roce. Stanovení ceny zemědělské půdy konkrétně zahrnuje určení cen orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Zajímá Vás jak se jejich ceny vyvíjely v roce 2014 a jak se budou dále vyvíjet v roce 2015?

Vydáno: 18.12.2014

Výkup pozemků - rychle a za hotové

Změny cen půdy v roce 2015

V roce 2014 průměrná cena za metr čtvereční dosahovala 13,96 Kč. Obecně se tržní ceny nejčastěji pohybují v rozmezí 10 až 20 Kč za metr čtvereční. Tuto cenu ovlivňuje kvalita půdy i velikost pozemku. Největší cenu mají velké, nerozdrobené pozemky, naopak nižší ceny jsou u pozemků do 2 hektarů.

V roce 2015 se očekává plošný nárůst úředních cen zemědělské půdy. Podle nových úprav vyhlášky, která stanovuje základní ceny zemědělských pozemků dle příslušnosti ke katastrálnímu území, dojde v roce 2015 k výraznému navýšení cen ve většině katastrálních území.

11. prosince 2014 byla přijata nová vyhláška č. 298/2014 Sb. o stanovení katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, která ruší předchozí vyhlášky (412/2008, 427/2009, 340/2010, 358/2011, 412/2012, 356/2013). Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2015. Ceny stanovené vyhláškou ovlivní výpočet daně z nemovitých věcí.

Příloha této vyhlášky obsahuje seznam katastrálních území, kterým přiřazuje průměrnou základní cenu zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako ornou půdu, chmelnici, vinici, zahradu, sad nebo trvalý travní porost. Průměrná základní cena zemědělských pozemků je v těchto katastrálních územích pro každé katastrální území stanovena individuálně, na základě ceny stanovené přílohou č. 4 oceňovací vyhlášky a podle výsledků aktualizace bonitačního mapování zemědělských pozemků.

Cena půdy dle katastrálních území se využívá také pro výpočet daně ze zemědělských pozemků. V důsledku přijetí této vyhlášky daň v nadcházejícím roce odpovídajícím způsobem vzroste. Obce díky zvýšení této daně mohou počítat s nárůstem příjmu do rozpočtu celkem o cca 263 mil. Kč.

Průměrné navýšení cen zemědělských pozemků v roce 2015 v jednotlivých katastrálních územích činí 15%. Ve 199 katastrálních územích dojde dokonce k nárůstu o 20% a více. Nejvyšší nárůst zaznamená dle vyhlášky cena v katastrálním území Štěpánov u Lukova v okresu Teplice a to o 226%. V 19 katastrálních územích naopak povede nová vyhláška k poklesu stanovených cen. Průměrná úřední cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky nově činí 7,14 Kč/m2 (v roce 2014 to bylo 6,22 Kč/m2).

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.

Úřední cena

Jak to bylo s vývojem cen zemědělské půdy od roku 2014

Vyhláška č. 412/2008 Sb.  o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků byla účinná od 1.1.2014. Vyhláška obsahovala celkem 140 katastrálních území, ve kterých byla změněna průměrná základní cena zemědělských pozemků. Po zavedení vyhlášky se průměrná cena pozemků v některých katastrálních území zvýšila a v jiných naopak snížila. K výraznějšímu navýšení cen ve všech katastrálních územích dojde v roce 2015, kdy vejde v platnost nová vyhláška č. 298/2014 Sb., která původní vyhlášku ruší.

Další vyhláškou, která ovlivnila ceny zemědělských pozemků byla tzv. oceňovací vyhláška (resp.  předpis  č. 441/2013 Sb. k vyhlášce ze 17. prosince 2013 k provedení zákona o oceňování majetku). Ta  od ledna 2014 plošně zvýšila základní ceny zemědělských pozemků dle BPEJ. V roce 2014 došlo ve většině případů k navýšení cen o 15%. Přičemž průměrná úřední cena v roce 2012 byla 6,23 Kč za metr čtvereční. Dle této vyhlášky se cena zemědělského pozemku určuje  jako součin jeho výměry a základní ceny upravené v Kč za m2.

inzerce zemědělských nemovitostí

Tržní cena

Tržní cenu představuje jedině reálně zaplacená částka při nákupu pozemku. Jiným způsobem nejsme schopni tržní cenu přesně určit. Tržní cenu můžeme orientačně odhadnout v závislosti na typu půdy pozemku, zda je nebo není pozemek kamenitý, rovinný nebo kopcovitý, jaká je velikost, tvar  pozemku a samozřejmě lokalita.  Důležité je i to, jaká je aktuální poptávka v dané lokalitě a zda je pozemek vázán nájemními (pachtovními) smlouvami nebo zda je volný k užívání.

Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč