Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Exekuce & vlastníci nemovitostí

Exekucí přibývá každým dnem. Za loňský rok soudy zahájily 828 tisíc exekucí. Možnost ztráty majetku se tak dotýká stále více lidí. Jak probíhá exekuce a jak může zasáhnout vlastníky nemovitostí?

Vydáno: 27.05.2015

Počet lidí, kterým jejich finanční závazky přerostly přes hlavu, každým dnem stoupá a velké množství z nich se tak dostane do přímého styku s exekutorem. Je běžné, že se i díky malému dluhu jejich nemovitosti dostanou do nevýhodné dražby a dlužníci tak přijdou o střechu nad hlavou.

Čas hraje svou roli

To, že je exekuce nepříjemnou záležitostí asi nemusíme zdůrazňovat a lidé jí postižení se do ní mohou často dostat i souhrou nešťastných událostí.  Ať už do této situace došli jakýmkoli způsobem. V okamžiku, kdy se dozví, že na jejich nemovitost je uvalena exekuce. Největším nepřítelem se stává čas.

 inzerce zemědělských nemovitostí

Musíme zdůraznit, že exekuce nepřichází z hodiny na hodinu a její návrh musí být podložen relevantním exekučním titulem, zpravidla vykonatelným soudním rozhodnutím. Takovému rozhodnutí předchází žádost o pověření. Pokud exekutor toto pověření získá. Je povinen zaslat vyrozumění o zahájení exekuce, a to nejpozději do 15 dnů od získání pověření. Samotné vyrozumění obsahuje také kopii exekučního titulu a výzvu k dobrovolnému splnění povinností, na které má dlužník 30 denní lhůtu nebo se během prvních 15 dnů může pokusit podat návrh na zastavení s odkladným účinkem.

Odklad exekuce lze provézt jen v ojedinělých případech

Takovým krokem, může povinný získat čas pro upevnění své finanční situace. Aby dlužník uspěl, musí ale v návrhu na odklad exekuce prokázat, že se „bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen“ (§ 266 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Zahájení exekuce

Dnem kdy dlužník dostane vyrozumění, začíná samotná exekuce. Vzniká tzv. generální inhibitorium, které zakazuje veškeré manipulování a nakládání s majetkem včetně nemovitostí. V některých případech může soudní exekutor vztáhnout generální inhibitorium jen na část majetku. Způsob jakým je exekuce provedena je pouze na exekutorovi, který se však musí řídit exekučním řádem. Samotné exekuční úkony musí být provedeny tak, aby vedly k plnému, rychlému a účelnému vymožení pohledávky.

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti je až poslední možností

Způsoby exekuce jsou pro dlužníky vždy nepříjemné, ale v zásadě jsou vedeny tak, aby ihned povinnému nesebrali možnost mít střechu nad hlavou.

Případné zabavování nemovitého majetku nastává až tehdy, kdy během exekuce selžou veškeré alternativy, kterými může být například srážka ze mzdy a jiných příjmů. Respektive tehdy, kdy tyto metody nestačí k uhrazení vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce.

V takovém případě exekuční řád umožňuje provést exekuci ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a věcí nemovitých (§ 58 odst. 2 exekučního řádu). Exekutor stanoví znalce pro odhad, který určí prodejní cenu, za kterou je možné dlužníkovu nemovitost v daném čase prodat. Důležitý je fakt, že i během tohoto řízení má stále povinný možnost vyrovnání dluhů. Nedojde-li k tomu, přistupuje exekutor k dražbě nemovitosti v exekuci.

 

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.
Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč