Kontakt
Kontaktní informace

Asistentka pro vložení nabídky...

+420 606 629 838

Asistentka pro vložení nabídky

Krátce z Facebooku

Banner

Pojem nedostatečně identifikovaný vlastník

Setkali jste se při nahlížení do Katastru nemovitostí s pojmem Nedostatečně identifikovaný vlastník (dále jen „NIV“)?

Vydáno: 28.07.2020

     Katastr nemovitostí slouží nejen potřebám státu, ale především vlastníkům nemovitostí. Bohužel stále obsahuje řadu chyb, které v drtivé většině vznikly v dobách minulého režimu. Kvůli tomu se v dnešní době eviduje mnoho nemovitostí, u nichž buď není zapsaný žádný vlastník, nebo u něj chybí některý z podstatných údajů.

     Především vinou častých formálních chyb při zápisech vlastnictví k nemovitostem, vyplývajících ze státních zásahů minulého režimu i z důvodu nevypořádaných vztahů u nemovitostí po emigrantech, eviduje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM") stovky tisíc nemovitostí, u nichž údaj o vlastnictví úplně chybí anebo je vlastník identifikován nedostatečně.

     K datu 1. srpna 2019 bylo evidováno téměř 185 tisíc nemovitostí s NIV. Z toho je 179 267 pozemků a 5 678 staveb.

     Každý vlastník nemovité věci zapsané v Katastru nemovitostí musí být identifikován zákonem stanovenými údaji, a to u fyzické osoby celým jménem, rodným číslem (případně datem narození, nemá-li rodné číslo), adresou místa trvalého pobytu (adresou bydliště, nemá-li trvalý pobyt) a v případě právnické osoby pak obchodní firmou či názvem, sídlem a identifikačním číslem nebo jiným obdobným identifikačním údajem.

     Není-li vlastník dostatečně určitě identifikován, příslušný katastrální úřad předá informace o tomto vlastníkovi a jím vlastněné nemovité věci ÚZSVM, tento úřad je povinen vést zvláštní evidenci nedostatečně identifikovaných nemovitých věcí, resp. evidenci nemovitých věcí vlastněných osobami, které nejsou dostatečně identifikovány. Evidence vedená ÚZSVM musí být zveřejněna na jeho internetových stránkách tak, aby byla přístupná veřejnosti.

     Na ÚZSVM si každý může dohledat nemovitost podle lokality anebo podle jména svého příbuzného nebo předka viz.odkaz  Tento seznam aktualizuje ÚZSVM 2x ročně.

     Primárním cílem těchto opatření je nalezení skutečných vlastníků dotčených nemovitých věcí tak, aby mohli řádně vykonávat svá vlastnická práva, a plnit související povinnosti, neboť v mnoha případech jsou v katastru nemovitostí zapsány osoby, které jsou již po smrti nebo osoby žijící v zahraničí a nevědí, že v České republice vlastní nemovitý majetek, případně neví, kde se nachází a o jaký majetek se jedná. Tyto osoby mohou ve výše uvedené evidenci nalézt potřebné informace a uplatit tak svá práva.

     Nejčastějším výsledkem prošetření je podání podnětu k obnovení dědického řízení, tedy zjištění, že uvedený vlastník již nežije.

     Vlastníci dotčených nemovitostí mají už jen tři roky na to se, aby se o nemovitost přihlásili a údaje doplnili. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti, zapsané na seznamu NIV, nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne deseti letá lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek propadne státu. Po tomto datu by případný vlastnický nárok na nemovitost musel být prokázán pouze pravomocným rozhodnutím soudu.

      Základem pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí jsou listiny, které musí předložit ten, kdo na vlastnictví vznáší nárok.

     Konkrétně to jsou listiny týkající se osob (rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, rozhodnutí z dědických řízení apod.) a listiny týkající se nemovitostí (kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí). Potřebné doklady je možné najít v archivech (pozemkové knihy atd.), na obecních úřadech a matrikách. Jestliže katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné, anebo pokud takové listiny vůbec nejsou k dispozici, lze se obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví. Jedná se zpravidla o složité případy a důkazní břemeno leží na osobě, která návrh podává.

     ÚZSVM se na vyřešení těchto nemovitostí zaměřuje a celá řada jich již byla převedena na nového vlastníka. ÚZSVM spustil novou aplikaci Nabídka majetku státu, která nabízí nepotřebný majetek státu veřejnosti k prodeji formou výběrového řízení, dražby nebo elektronické aukce. Aplikace je dostupná na webu www.nabidkamajetku.cz.

Zdroje:
https://www.hblaw.eu/
https://www.uzsvm.cz
https://www.hypoindex.cz/

Dostávejte do svého mailu upozornění na podobné články jako je tento. Přihlašte se k odběru toho nejzajímavějšího o realitách a zemědělství.
Poslat článek e-mailem

Zaujal Vás tento článek? Dejte o něm vědět Vašim přátelům.

Sdílet:

Nejnovější nemovitosti v naší nabídce

Prodej, Louka, Stupava, 22863m2

Cena: 77 000 Kč

Cena za m2: 3 Kč

Pronájem, Zemědělská půda, Nesměň, 5260m2

Cena: 10 000 Kč

Cena za m2: 2 Kč

Prodej, Zahrada, KÚ Lipník nad Bečvou, 300m2

Cena: 250 000 Kč

Cena za m2: 833 Kč